Carsten Pedersen

Organist v. Birkerød Kirke

Damgårdsvej 60

3460 Birkerød Tlf.:45 82 10 16/ 20 43 70 98

 

Birkerød den 8. november 2002.

 

Fra den 5. august og frem til d.d. har orgelbygger Troels Krohn arbejdet på et teknisk og klangligt forbedringsprojekt, foreslået af undertegnede og støttet af organist Per Kynne Frandsen, der har fungeret som menighedsrådets konsulent i indeværende sag.

På det tekniske område har Troels Krohn leveret et fantastisk fornemt resultat. Tangentforbindelsen er blevet let, smidig, præcis og hurtigrepeterende, endvidere er den samlede vægtbelastning med sammenkoblede klaviaturer reduceret, hvilket er af overmåde betydning for den spillende.

På det klanglige område er der foretaget en smuk og nænsom efterintonation og egalisering af det eksisterende pibemateriale, ligesom der er foretaget forbedringer, der får instrumentet til at fylde bedre i rummet. På begge områder fremtræder instrumentet nu optimalt til glæde for udøver som tilhørere.

Endvidere er Troels Krohn et positivt og meget behageligt menneske at samarbejde med, er i besiddelse af en god, lun humor, og ejer foruden sin faglige dygtighed den naturlige musikalitet, som er nødvendig for en orgelbygger.

På denne baggrund er det mig en fornøjelse at give orgelbygger Troels Krohn min varmeste og bedste anbefaling, jeg ser frem til et langvarigt og konstruktivt samarbejde omkring pasning og vedligeholdelse af orglet i Birkerød Kirke, ligesom jeg ønsker ham mange opgaver og udfordringer andre steder.

Jeg står til enhver tid til rådighed m.h.t. demonstration og fremvisning af orglet for interesserede.

 

Venlig hilsen