Foto: Troels Krohn
 
Orglet i Birkerød kirke. 
Bygget af Frederiksborg orgelbyggeri v.Troels Krohn i 1963.
Ombygget af Frederiksborg orgelbyggeri's eft. i 1991.
2002:
 Modifikation  af trakturmekanikken for at opnå lettere spil samt modifikation af transmissioner for at opnå bedre funktion.
Fællesbas etableres mellem Principal 8' HV og Principal 8' P.
Oktav 1' i svelleværket ommensureres og omintoneres til Piccolo 1', og Subbas 16' gøres to halvtoner videre.
Generel efterintonation.
Arbejdet er færdiggjort den 8 november 2002
  
 2013: 
Rensning af orglet samt oppudsning af facaden udført pr. 2/7.
  
Flere billeder
    Udtalelse fra organisten
Hovedværk  Brystværk  Pedal 
        
Principal8' Gedakt8' Subbas16'
Rørfløjte8' Rørfløjte4' Principal8'
Oktav4' Principal2' Gedakt8'
Spidsfløjte4' Nasat1 1/3' Oktav4'
Oktav2' CymbelII Fagot16'
MixturIII-V Regal8'   
        
        
Svelleværk       
        
Gedakt16'      
Gedaktfløjte8'      
Principal4'      
Kobbelfløjte4'      
Rørkvint2 2/3'      
Gemshorn2'      
Terts1 3/5'      
Piccolo1'      
Oboe8'      
 
Toneomfang:    Manualer: C-g'''
Toneomfang:    Pedal: C-f'
Koblinger:        HV/BV, HV/SV, P/HV, P/BV, PV/SV (Mekaniske, men elektrisk aktiveret)
Tilbehør: Tremulanter for svelleværk og brystværk.